Penanda aras baru yang akan memberikan penjagaan osteoporosis yang optimum ke seluruh Asia Pasifik

Pelancaran Julung piawaian klinikal minimum pan-Asia Pasifik untuk saringan, diagnosis & pengurusan osteoporosis

Konsortium Osteoporosis Asia Pasifik (APCO) pada (Khamis, 28 Januari 2021) telah melancarkan piawaian amalan klinikal pan-Asia Pasifik secara julung kalinya untuk saringan, diagnosis, dan pengurusan osteoporosis, yang menyasarkan pelbagai kumpulan berisiko tinggi.

Diterbitkan di jurnal Osteoporosis International (https://link.springer.com/article/10.1007/s00198-020-05742-0) pada hari ini, ‘Kerangka APCO’ merangkumi 16 piawaian standard klinikal minimum yang ditetapkan sebagai penanda aras untuk penjagaan osteoporosis yang optimum di rantau ini.

Dirangka oleh anggota-anggota APCO yang mewakili pihak-pihak berkepentingan dalam bidang jagaan osteoporosis serta pelbagai kepakaran perubatan dan pembedahan; piawaian klinikal yang jelas, ringkas, relevan dan pragmatik ini bertujuan untuk menyokong pertubuhan nasional, pihak berkuasa dalam bidang pembangunan garis panduan, dan perancang dasar kesihatan awam dalam penghasilan garis panduan baru malah mendorong penyemakan semula garis panduan sedia ada.

Menurut penulis utama Kerangka, Pengerusi APCO, dan Pengarah Unit Metabolisme Osteoporosis dan Tulang di Hospital Umum Singapura, Dr. Manju Chandran, Singapura, APCO mengamalkan sistem analisis 5IQ dan proses Konsensus Delphi yang mapan untuk menganalisis 18 garis panduan amalan klinikal sedia ada di rantau Asia Pasifik, untuk memaklumkan penghasilan Kerangka APCO tersebut.

“Penggunaan empat pusingan keadah consensus Delphi yang komprehensif membenarkan anggota APCO kami yang bekerja dalam sistem penjagaan kesihatan yang amat berbeza, tahap konsensus yang luar biasa berasaskan piawaian standard klinikal dalam penyediaan penjagaan osteoporosis yang berkualiti untuk rantau Asia Pasifik.”

Kerangka APCO mampu menawarkan kepada para pengamal perubatan garis panduan amalan klinikal yang tersusun, diartikulasikan dengan baik, dan mudah diakses bagi menentukan:
o Individu yang akan dikenal pasti untuk penilaian;
o Penyiasatan diperlukan;
o Petunjuk yang relevan untuk rawatan;
o Pemilihan kaedah intervensi yang sesuai;
o Panduan dan informasi yang diperlukan oleh pesakit untuk rawatan diri;
o Integrasi sistem penjagaan kesihatan untuk penyediaan penjagaan yang optimum; dan
o Keperluan, dan kaedah untuk memantau dan meningkatkan kualiti penjagaan osteoporosis.

“Pelaksanaan Kerangka APCO, atau set piawaian penjagaan seperti yang termaktub dalam Kerangka tersebut, dijangka dapat mengurangkan beban osteoporosis dengan ketara bukan hanya di rantau Asia Pasifik, tetapi juga di seluruh dunia. Kami berharap Kerangka ini dapat dijadikan sebagai rangsangan dalam menyelaraskan garis panduan di wilayah lain yang mempunyai kepelbagaian sosioekonomi dan sumber penjagaan kesihatan yang serupa,” kata Dr. Chandran.

Di peringkat global, populasi berusia 65 tahun ke atas meningkat dari enam peratus pada tahun 1990, kepada sembilan peratus pada tahun 2019.(1) Peratusan ini dijangka akan meningkat menjadi 16 peratus pada tahun 2050,(1) bermakna satu daripada enam orang di seluruh dunia akan berusia 65 tahun ke atas menjelang 2050.(1) Bilangan orang berumur 60 tahun ke atas di rantau Asia Pasifik – tempat tinggal kepada lebih daripada satu pertiga populasi dunia yang berusia 65 tahun ke atas, dan lebih ramai warga emas berbanding rantau yang lain(2) – diramalkan meningkat tiga kali ganda antara 2010 dan 2050, mencapai angka yang menakjubkan iaitu sebanyak 1.3 bilion orang.(3)

Keretakan tulang berkaitan dengan osteoporosis di kalangan populasi Asia Pasifik dijangka meningkat secara exponensi, bukan hanya kerana populasi yang semakin tua di rantau ini malah juga disebabkan oleh peningkatan urbanisasi serta peningkatan cara hidup yang kurang aktif.(4)

Walaupun terdapat rawatan yang pada kebiasaannya selamat dan berkesan untuk osteoporosis, namun sebanyak lima dari enam pesakit yang hadir ke doktor rawatan utama mereka (PCP), atau ke hospital dengan keretakan rapuh, tidak akan dinilai untuk osteoporosis, atau diberi rawatan susulan untuk mencegah keretakan selanjutnya.(5)

Menurut Pengarah Perubatan Osteoporosis Australia, dan ahli Jawatankuasa Eksekutif APCO, Profesor Peter Ebeling AO, Australia, sebanyak separuh daripada mereka yang mengalami keretakan tulang pinggul, telah mengalami keretakan tulang sebelumnya di lokasi rangka-rangka tulang yang lain.

“Sebenarnya, keretakan tulang terdahulu di mana-mana lokasi berlainan telah dikaitkan dengan penggandaan risiko keretakan tulang dan risiko kematian. Akibat buruk dari diagnosis dan rawatan osteoporosis yang kurang sempurna menyebabkan sebilangan besar pesakit mengalami keretakan tulang kali kedua yang amat melumpuhkan, lantaran meletakkan beban yang besar, yang berkemungkinan besar boleh dicegah dari sistem penjagaan kesihatan yang sudah tertekan,” kata Prof Ebeling.

Keretakan rapuh, yang berlaku setiap tiga saat di seluruh dunia,(6) menjejaskan kualiti hidup dan kehilangan keupayaan seseorang.(6),(7) Yang membimbangkan, satu daripada empat pesakit yang mengalami keretakan tulang pinggul meninggal dunia dalam masa setahun, dan kurang daripada separuh daripada mereka yang masih hidup, memperoleh kembali tahap fungsi mereka sebelum kecederaan.(8),(9) Pada tahun 2010, dianggarkan sebanyak 158 juta orang berusia 50 tahun ke atas berisiko tinggi mengalami keretakan tulang osteoporosis – angka yang dijangka akan meningkat dua kali ganda pada tahun 2040.(10)

Menurut Ketua Pegawai Eksekutif International Osteoporosis Foundation (IOF) dan ahli Jawatankuasa Eksekutif APCO, Dr Philippe Halbout, Switzerland, statistik yang membimbangkan ini, disamping dengan jangkaan peningkatan pesat keretakan tulang osteoporotik di kalangan penduduk Asia-Pasifik, menzahirkan keperluan untuk mempunyai satu set standard klinikal minimum untuk rantau ini.

“Bukti anekdot hingga saat ini menunjukkan ketidakseragaman yang ketara dalam garis panduan praktik klinikal osteoporosis di rantau Asia Pasifik, yang berbeza-beza dari segi skop dan cadangannya. Perkara ini disahkan semasa kami menganalisis 18 garis panduan.

“Pelaksanaan standard klinikal minimum yang diusulkan oleh Kerangka APCO, dan pembaharuan garis panduan yang sedia ada, akan menyokong inisiatif peningkatan klinikal, sekaligus membuka jalan untuk pendekatan yang lebih holistik terhadap penjagaan osteoporosis, dan akhirnya, konsistensi yang lebih besar di semua klinik nasional dan serantau dalam garis panduan di rantau ini,” kata Dr Halbout.

Untuk memuat turun atau mengakses Kerangka APCO, sila pergi ke
www.apcobonehealth.org/apco-framework.

Untuk mengetahui lebih lanjut, lawati www.apcobonehealth.org atau emel APCO di on LinkedIn: asia-pacific-consortium-on-osteoporosis

Mengenai APCO

Konsortium Osteoporosis Asia Pasifik (APCO) dianggotai oleh pakar osteoporosis dari beberapa negara dan wilayah di Asia Pasifik, yang ditugaskan untuk mengembangkan penyelesaian yang nyata terhadap cabaran-cabaran penting yang melibatkan pengurusan osteoporosis dan pencegahan keretakan tulang di kalangan penduduk yang paling padat dan berkembang pesat di dunia ini. Misi APCO adalah untuk melibatkan mereka yang mempunyai kepentingan dalam bidang penjagaan osteoporosis, termasuk pembekal penjagaan kesihatan, perancang dasar dan orang awam, untuk membantu mengembangkan dan melaksanakan program khusus di peringkat negara dan rantau untuk pencegahan dan rawatan osteoporosis, dan komplikasi keretakan rapuh, di rantau Asia Pasifik.

Mengenai IOF

Yayasan Osteoporosis Antarabangsa (IOF) adalah organisasi bukan kerajaan terbesar di dunia yang khusus dalam pencegahan, diagnosis dan rawatan osteoporosis serta penyakit muskuloskeletal yang berkaitan. Misi IOF adalah untuk mempromosikan keutamaan dalam kesihatan tulang dan muskuloskeletal di seluruh dunia.

Analisis 5IQ dan proses konsensus Delphi

Latihan 5IQ menilai sejauh mana perbezaan dalam perbandingan antara garis panduan nasional yang ada di seluruh rantau Asia Pasifik.

Teknik Delphi (teknik komunikasi berstruktur yang menggunakan kaedah peramalan interaktif yang sistematik, yang bergantung kepada panel pakar) digunakan untuk mencapai konsensus anggota APCO untuk pengembangan standard perawatan klinikal.(11)

SEDIA ADA UNTUK TEMU RAMAH
– Dr Fen Lee Hew, Pakar Perunding Endokrinologi, Puchong Medical Specialist Centre & Sime Darby Medical Centre, & APCO Member, Puchong, Malaysia
– Dato’ Dr. Lee Joon-Kiong, Pakar Perunding Surgeri Ortopedik, Beacon International Specialist Centre, & APCO Member, Petaling Jaya, Malaysia

PERHUBUNGAN MEDIA & WAWANCARA
Kirsten Bruce & Mel Kheradi, VIVA! Communications, Sydney, Australia
T +61 (0)401 717 566; +61 (0)421 551 257
kirstenbruce@vivacommunications.com.aumel@vivacommunications.com.au

UNDANG-UNDANG KIT MEDIA DIGITAL KERANGKA APCO: www.apcoframeworkmediakit.org

Rujukan
(1) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu – Jabatan Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial, Peningkatan Penduduk Dunia 2019 2019. Kemuncak. 2019.
(2) Kumpulan Bank Sedunia, Hidup Panjang dan Sejahtera – Penuaan di Asia Timur dan Pasifik. 2016.
(3) Tabung Penduduk Nasional Bersatu (UNFPA) Asia & Rantau Pasifik. Penuaan. [dipetik Nov, 2020]; Boleh didapati di: https://asiapacific.unfpa.org/en/node/15208.
(4) Yayasan Osteoporosis Antarabangsa, Audit Wilayah Asia Pasifik: Epidemiologi, kos & beban osteoporosis di 2013. 2013. p. 1-128.
(5) Kolej DiRaja Pengamal Perubatan Am & Osteoporosis Australia, Pencegahan, diagnosis dan pengurusan Osteoporosis di kalangan wanita dan lelaki pascamenopause yang berumur lebih dari 50 tahun. 2017.
(6) Yayasan Osteoporosis Antarabangsa (IOF). Penangkapan keretakan tulang. [dipetik Jan, 2020]; Boleh didapati di: https://www.capturethefracture.org/about.
(7) Madureira, M.M., R.M. Ciconelli, and R.M.R. Pereira, Pengukuran kualiti hidup di kalangan pesakit dengan osteoporosis dan keretakan tulang. Klink – klinik (Sao Paulo, Brazil), 2012. 67(11): p. 1315-1320.
(8) Yayasan Osteoporosis Nasional, Panduan Klinikal NOF untuk Pencegahan dan Rawatan Osteoporosis.
(9) Institut Kesihatan dan Kebajikan Australia. Lembaran fakta muskuloskeletal. Osteoporosis. [dipetik Jan, 2020]; Boleh didapati di: https://bit.ly/3ccZAD4.
(10) Oden, A., et al., Kebarangkalian beban keretakan tulang tinngi serantau: peningkatan sekular 2010-2040. Osteoporos Antarabangsa, 2015. 26(9): p. 2243-8.
(11) Kolej Diraja Pakar Obstetrik dan Pakar Sakit Puan. Teknik Delphi 2005 [dipetik Jan, 2020]; Boleh didapati di: https://bit.ly/3iMKZ2G.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s